LPO® Erkölcsi fejlettségi szintet mérő teszt

PSYON BEHAVIORAL TEST SERIES


Pénzintézetek, hatóságok, koncessziós társaságok, vagy akár egy minőségbiztosítási szervezet, gyógyszergyári képviselők...

Az egyes szervezetek nagy mértékben különböznek írott és íratlan normáik tekintetében. Abban is nagy a különbség, hogy a többség, vagy a vezetők hogyan viszonyulnak ezekhez a normákhoz, illetve, hogy mennyire következetesek ebben a hozzáállásukban.

Az LPO-t a gyakorlati igények hívták életre: nem egy munkakörben a munkatársak olyan értékeket, információkat és helyzeteket kezelnek, amelyek megkövetelik a tisztességet, a megbízhatóságot a kevéssé egyértelmű helyzetekben. Nem egy esetben nehéz meghúzni az erkölcsös viselkedés határát. A legtöbb esetben nem az okozza a problémát, hogy valaki nyíltan tisztességtelen, erkölcstelen, azaz nyilvánvalóan szabályt szeg, sért. A gyakorlat szerint a legtöbb esetben a gondot majdnem „semmiségek” okozzák: kisebb-nagyobb mulasztások, kiváltságok szerzése.

A pszichológia valószínűleg éppen azért hagyta a filozófiára az erkölcs kérdését, mert nem abszolút értékű; jelentése, tartalma viszonylagos, és a személyiség fejlődésével fejlődik. Az erkölcsi szabályok ismerete önmagában nem jelenti egyben azok elsajátítását, sem az erkölcsös magatartást. A tanulás ütemét és tartalmát, az erkölcsi magatartás minőségét az általános és aktuális, a szorosabb és a tágabb szociális környezet befolyásolja. A személyiség „érése” a környezet és az egyén kölcsönhatásának folyamata.

A teszt hat, utalásszerűen meghatározott helyzetet kínál, amelyek erkölcsi szempontból tekinthetők akár semlegesnek is, hiszen mindennaposak. A helyzetekre adott válaszok alkalmasak arra, hogy kiszűrjék azokat a reakciókat, amelyek a szervezeti tisztesség igen kényes határán mozognak, vagy azokat átlépik.

A teszt eredménye megmutatja, hogy a kitöltő milyen erkölcsi fejlettségi szinten áll:

Lépjen kapcsolatba velünk farkasgj@psyon.hu címen, hogy bővebb tájékoztatást adjunk.


A teszt szerzője: dr Farkas Gáborné.

A teszt felvétele: papír-ceruza vagy számítógépes, egyéni vagy csoportos.

A teszt-felvétel ideje: 10-15 perc.

A teszt típusa: többszörös választás.

Értékelés: értékelő kulccsal, illetve Excel-tábla segítségével.

 

A teszt validálása 2200 fős hazai mintán történt, vakon és sikeresen beazonosítva korrupcióban, szabályszegésben érintett személyeket.

English
Español
Русский